Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

  • UAB „GRAUDUVA“ bendrovėje 4 asmenys skelbia aktualias viešųjų ir privačių interesų deklaracijas.
  • UAB „GRAUDUVA“ paskelbta 1 turto deklaracija.
  • UAB „GRAUDUVA“ bendrovėje yra paskirti 3 komisijos nariai, kurie CVP IS sistemoje skelbia viešųjų pirkimų laimėtojus.

UAB „Grauduva“ viešųjų ir privačių interesų deklaracijos (nuoroda į deklaracijas https://www.vtek.lt/?_event_transid=2203408706).

UAB „Grauduva“ anketa apie Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis.

Atsisiųsti

UAB „Grauduva“ pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

Atsisiųsti

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

* visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663333 (taip pat ir poilsio dienomis);

* elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt